مازیار زند

 ۱۳۵۶  متولد‭ ‬تهران، سوم‭ ‬اسفند

دانشجوی‭ ‬دکتری‭  ‬گرافیک‭ ‬پژوهش‭ ‬هنر‭ – ‬دانشگاه‭ ‬هنر‭ ( –  ‬1393‭ )‬

کارشناسی‭ ‬ارشد‭ ‬ارتباط‭ ‬تصویری‭ (  ‬2008‭ ‬–‭  ‬2010‭) – ‬آکادمی‭ ‬ملی‭ ‬هنر‭ ‬اسلو‭ – ‬نروژ

کارشناسی‭ ‬ارشد‭ ‬معماری‭ (‬1386-1375‭)- ‬دانشکده‭ ‬هنر‭ ‬و‭ ‬معماری‭ ‬دانشگاه‭ ‬آزاد‭ ‬اسلامی‭ ‬–‭ ‬تهران‭ ‬مرکز

‭ ‬

عضوموسسه‭ ‬توسعه‭ ‬هنرهای‭ ‬تجسمی‭ ‬ایران‭ (‬از‭ ‬سال‭ ‬1381‭)‬

عضوانجمن‭ ‬صنفی‭ ‬طراحان‭ ‬گرافیک‭ ‬ایران‭ (‬از‭ ‬سال‭ ‬1382‭)‬

چاپ‭ ‬اثر‭ ‬و‭ ‬دریافت‭ ‬درجه‭ ‬نقره‌ای‭ ‬کتاب‭ ‬سالانه‭ ‬طراحی‭ ‬پوستر‭ ‬انتشارات‭ ‬گرافیس‭ ‬2007‭- ‬نیویورک

چاپ‭ ‬و‭ ‬معرفی‭ ‬آثار‭ ‬در‭ ‬مجله‭ ‬نیو‭ ‬گرافیک‭ ‬،‭ ‬شماره‭ ‬13‭ ‬،‭ ‬2007

سخنرانی‭ ‬در‭ ‬خانه‭ ‬هنرمندان‭ ‬ایران‭ ‬با‭ ‬موضوع‭ ‬هنر‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬مدرنیسم‭ ‬1387

چاپ‭ ‬اثر‭ ‬در‭ ‬کتاب‭ ‬سالانه‭ ‬طراحی‭ ‬گرافیک‭ ‬ایران‭ ‬1387

چاپ‭ ‬اثر‭ ‬در‭ ‬کتاب‭ ‬زبان‭ ‬تصویری‭ ‬برای‭ ‬طراحان،‭ ‬انتشارات‭ ‬راکپورت‭ ‬2009

چاپ‭ ‬اثر‭ ‬در‭ ‬کتاب‭ ‬بین‭ ‬المللی‭ ‬طراحی‭ ‬گرافیک‭ ‬2010

هیات‭ ‬انتخاب‭ ‬مقاله‭ ‬برگزیده‭ ‬سایت‭ ‬گرته

چاپ‭ ‬پوستر‭ ‬و‭ ‬نوشته‭ ‬درباره‭ ‬سالگرد‭ ‬تولد‭ ‬استاد‭ ‬شجریان‭- ‬روزنامه‭ ‬شرق

داوری‭ ‬مسابقه‭ ‬طراحی‭ ‬نشان‭ ‬برنامه‭ ‬پارک‭ ‬ملت

تدریس‭ ‬–‭ ‬دانشگاه‭ ‬آزاد‭ ‬اسلامی‭ ‬واحد‭ ‬پرند‭ – ‬1390

تدریس‭ ‬–‭ ‬دانشگاه‭ ‬علم‭ ‬و‭ ‬فرهنگ‭ ‬سال‭ (‬1393-1390‭)‬

تدریس‭ ‬در‭ ‬آموزشگاه‭ ‬ایده‭ ‬–‭ (‬1389‭)‬

تدریس‭ ‬در‭ ‬دانشگاه‭ ‬هنر‭ – (‬1393-1394‭)‬

‭ ‬

نمایشگاه‌ها

1377‭ – ‬نمایشگاه‭ ‬اختصاصی‭ ‬عکس،‭ ‬گالری‭ ‬جمشیدیه

1378-‭  ‬نمایشگاه‭ ‬پوسترهای‭ ‬تجربی‭ ‬طراحان‭ ‬گرافیک‭ ‬ایران،‭ ‬موزه‭ ‬هنرهای‭ ‬معاصر‭ ‬تهران

1383‭ – ‬نمایشگاه‭ ‬بانک‭ ‬ملی‭ ‬و‭ ‬محیط‭ ‬زیست،‭ ‬تهران‭ ‬،‭ ‬نگارخانه‭ ‬تهران

1383‭ – ‬نمایشگاه‭ ‬اختصاصی‭ ‬تصویرسازی‭ ‬،‭ ‬گالری‭ ‬برگ

1383‭ – ‬اولین‭ ‬دوسالانه‭ ‬پوستر‭ ‬جهان‭ ‬اسلام،‭ ‬مرکز‭ ‬فرهنگی‭ ‬صبا

1383‭ – ‬نمایشگاه‭ ‬پوسترروز‭ ‬هوای‭ ‬پاک‭ (‬رتبه‭ ‬سوم‭ ) ‬،‭ ‬تهران

1383-‭ ‬نمایشگاه‭ ‬اختصاصی‭ ‬تصویر‭ ‬سازی‭ ‬،‭ ‬گالری‭ ‬باران

1384-‭ ‬نمایشگاه‭ ‬گروهی‭ ‬هنر‭ ‬معنوی،‭ ‬تهران‭  ‬فرهنگسرای‭ ‬نیاوران

1384-‭ ‬دومین‭ ‬بینال‭ ‬بین‭ ‬المللی‭ ‬پوستر‭ ‬چین

1384‭ – ‬نمایشگاه‭ ‬اروپا،‭ ‬امروز‭ ‬برای‭ ‬فردا،‭ ‬زاگرب

1384‭ – ‬کنگره‭ ‬و‭ ‬نمایشگاه‭ ‬بین‭ ‬المللی‭ ‬پوستر‭ ‬برای‭ ‬حفظ‭ ‬طبیعت‭ ‬و‭ ‬محیط‭ ‬زیست،‭  ‬اسلواکی

1384‭ – ‬بینال‭ ‬بین‭ ‬المللی‭ ‬پوستر‭ ‬تایوان‭ ‬،‭ ‬بخش‭ ‬تصور‭ ‬شهری

1384‭ – ‬نمایشگاه‭ ‬پوستر‭ ‬پوستر،‭ ‬تهران،‭ ‬نگارخانه‭ ‬تهران

1385‭ – ‬تجلی‭ ‬عاشورا‭ ‬در‭ ‬آیینه‭ ‬خیال‭ ‬تهران‭ ‬،‭ ‬مرکز‭ ‬فرهنگی‭ ‬صبا

1385-‭ ‬بیست‭ ‬و‭ ‬دومین‭ ‬بینال‭ ‬بین‭ ‬المللی‭ ‬پوستر‭ ‬برنو

1385-‭ ‬نمایشگاه‭ ‬افسردگی‭ ‬عمیق‭ ‬تر‭ ‬،‭ ‬تهران،‭ ‬گالری‭ ‬تهران

1385-‭ ‬نمایشگاه‭ ‬زاویه‭ ‬دید،‭ ‬تهران،‭ ‬گالری‭ ‬لاله

1385-‭ ‬نمایشگاه‭ ‬کوانتو‭ ‬در‭ ‬ونیز

1385-‭ ‬بینال‭ ‬هنر‭ ‬کامپیوتری،‭ ‬ورشو

1385-‭ ‬نمایشگاه‭ ‬پوستر‭ ‬های‭ ‬نسل‭ ‬5‭ ‬تهران،‭ ‬مرکز‭ ‬فرهنگی‭ ‬صبا

1385-‭ ‬نمایشگاه‭ ‬پوستر‭ ‬جامعه‭ ‬یاوری،‭ ‬تهران،‭ ‬فرهنگسرای‭ ‬نیاوران

1385-‭ ‬دومین‭ ‬نمایشگاه‭ ‬سالانه‭ ‬حروف‭ ‬نگاری‭ ‬اسما‭ ‬الحسنی

1385-‭ ‬اولین‭ ‬جشنواره‭ ‬ملی‭ ‬هنرهای‭ ‬تجسمی‭ ‬مقاومت،‭ ‬موزه‭ ‬هنرهای‭ ‬معاصر‭ ‬تهران‭ – ‬آذر85

1385-‭ ‬هشتادومین‭ ‬سال‭ ‬تولد‭ ‬گابریل‭ ‬گارسیا‭ ‬مارکز،‭ ‬خانه‭ ‬هنرمندان‭ ‬ایران

1385-‭ ‬نمایشگاه‭ ‬پوستر‭ ‬دانشجویان‭ ‬آموزشگاه‭ ‬ویژه

1386-‭ ‬نمایشگاه‭ ‬جایزه‭ ‬هنری‭ ‬توماشفسکی‭ – ‬اتریش

1386-‭ ‬نمایشگاه‭ ‬پوسترخلیج‭ ‬فارس

1386-‭ ‬دومین‭ ‬نمایشگاه‭ ‬پوستر‭ ‬جهان‭ ‬اسلام

1386-‭ ‬نمایشگاه‭ ‬بهار‭ ‬ایرانی،‭ ‬موزه‭ ‬هنرهای‭ ‬معاصر‭ ‬تهران

1386-‭ ‬نهمین‭ ‬بینال‭ ‬بین‭ ‬المللی‭ ‬پوستر‭ ‬تهران

1386-‭ ‬نمایشگاه‭ ‬پوستر‭ ‬کودک،‭ ‬گالری‭ ‬تهران

1386-‭ ‬سه‭ ‬سالانه‭ ‬پوستر‭ ‬هنگ‭ ‬کنگ

1391-‭ ‬نمایشگاه‭ ‬پوستر‭ ‬پیرامون‭ ‬دادخواهی‭ ‬در‭ ‬کالج‭ ‬هنر‭ ‬و‭ ‬طراحی‭ ‬ماساچوست

1391-‭ ‬نمایشگاه‭ ‬برج‭ ‬بابل‭ – ‬گالری‭ ‬‮«‬روتور‮»‬‭ – ‬گوتنبرگ‭ – ‬سوئد

1392-‭ ‬برگزیده‭ ‬دوم‭ ‬نمایشگاه‭ ‬طراحی‭ ‬لباس‭ ‬نومانا‭ – ‬تهران‭ ‬اردی‭ ‬بهشت‭ ‬92

1392‭ ‬نمایشگاه‭ ‬روز‭ ‬تایپوگرافی‭ ‬

‭ ‬

‭ ‬

برخی‭ ‬از‭ ‬مشتریان

‭ ‬

نشان‭ ‬و‭ ‬اوراق‭ ‬اداری‭ ‬شرکت‭ ‬پلاتو

نشان،‭ ‬اوراق‭ ‬اداری‭ ‬وهویت‭ ‬سازمانی‭ ‬شرکت‭ ‬سه‭ ‬گوش

تهیه‭ ‬بروشور‭ ‬تبلیغاتی‭ ‬برای‭ ‬محصولات‭ ‬مارشال

‭ ‬افزار‭ ‬نو‭ ‬اوران‭ ‬صبا‭ – ‬نماینده‭  ‬انحصاری‭ ‬بیسام‭ ‬سوئد‭ ‬در‭ ‬ایران‭ / ‬طراحی‭ ‬نشان‭ ‬و‭ ‬هویت‭ ‬سازمانی

‭ ‬افزار‭ ‬ایمنی‭ ‬احصا‭ / ‬طراحی‭ ‬بروشور‭ ‬معرفی‭ ‬سیستم‭ ‬تردد‭ ‬خودکار‭  ‬

شرکت‭ ‬طاها‭  / ‬طراحی‭ ‬اوراق‭ ‬اداری‭ ‬و‭ ‬تبلیغات

سپیدار‭ ‬سیستم‭ ‬آسیا‭ / ‬طراحی‭ ‬نشان‭ ‬و‭ ‬هویت‭ ‬سازمانی‭ ‬و‭ ‬دفترچه‭ ‬معرفی‭ ‬نرم‭ ‬افزار

بتیس‭ / ‬طراحی‭ ‬نشان‭ ‬،‭ ‬هویت‭ ‬سازمانی‭ ‬،‭ ‬بیلبورد‭ ‬و‭ ‬کاتالوک

شرکت‭ ‬معماری‭ ‬آکسیس‭ / ‬طراحی‭ ‬نشان‭ ‬،‭ ‬هویت‭ ‬سازمانی،‭ ‬طراحی‭ ‬کتابچه‭ ‬و‭ ‬تار‭ ‬نما

مهندس‭ ‬فرزاد‭ ‬دلیری‭ / ‬طراحی‭ ‬کتاب‭ ‬مجموعه‭ ‬آثار‭ ‬و‭ ‬تار‭ ‬نما

مرکز‭ ‬بازرگانی‭ ‬اپتیک‭ / ‬طراحی‭ ‬نشان،‭ ‬هویت‭ ‬سازمانی‭ ‬و‭ ‬تارنما

گروه‭ ‬هنری‭ ‬گره‭/ ‬طراحی‭ ‬نشان‭ ‬و‭ ‬تارنما

آموزشگاه‭ ‬زبان‭ ‬آتیه‭ ‬سازان‭/ ‬طراحی‭ ‬مواد‭ ‬تبلیغاتی

انگاره‭ ‬پرتو‭/ ‬طراحی‭ ‬کتابچه‭ ‬تبلیغاتی‭ ‬محصولات

مجله‭ ‬هنر‭ ‬فردا‭ / ‬طراحی‭ ‬ضمیمه

علیرضا‭ ‬ناصر‭ ‬المعمار‭ / ‬طراحی‭ ‬اوراق‭ ‬اداری‭ ‬و‭ ‬تارنما

اتلیه‭ ‬نقاشی‭ ‬آبی‭/ ‬طراحی‭ ‬نشان‭ ‬و‭ ‬پوستر

مهندس‭ ‬هانیه‭ ‬آهنی‭ /‬طراحی‭ ‬کتاب‭ ‬مجموعه‭ ‬آثار‭ ‬و‭ ‬تار‭ ‬نما

الباراکا‭ / ‬طراحی‭ ‬نشان‭ ‬عربی‭ ‬برای‭ ‬شعبه‭ ‬های‭ ‬بانک‭ ‬در‭ ‬خاورمیانه

مهندسین‭ ‬مشاور‭ ‬آمود‭/ ‬ساخت‭ ‬انیمیشن

شرکت‭ ‬آریانا‭ ‬پارت‭ / ‬طراحی‭ ‬نشان‭ ‬و‭ ‬اوراق‭ ‬اداری

بن‭ ‬بن‭ ‬بن‭ / ‬طراحی‭ ‬گرافیک‭ ‬متحرک‭ ‬لوگو

گالری‭ ‬باران‭ / ‬طرح‭ ‬پیشنهادی‭ ‬برای‭ ‬نشان

آموزشگاه‭ ‬بیان‭ ‬سلیس‭ / ‬طرح‭ ‬پیشنهادی‭ ‬برای‭ ‬نشان

چک‭ ‬ماشین‭ ‬تولز‭ / ‬طراحی‭ ‬پوستر‭ ‬و‭ ‬تبلیغات‭ ‬در‭ ‬مجله

سیتک‭/ ‬طرح‭ ‬پیشنهادی‭ ‬برای‭ ‬نشان

رستوران‭ ‬دیالوگ‭ / ‬طراحی‭ ‬نشان‭ ‬و‭ ‬هویت‭ ‬سازمانی‭ ‬و‭ ‬طراحی‭ ‬کاراکتر‭ ‬و‭ ‬قلم

فاخر‭ ‬رنک‭ / ‬طراحی‭ ‬گرافیک‭ ‬متحرک‭ ‬برای‭ ‬نشان

حامد‭ ‬رشتیان‭- ‬مجسمه‭ ‬ساز‭ / ‬طراحی‭ ‬کتابچه‭ ‬کارها

آموزشگاه‭ ‬ایده‭ / ‬طراحی‭ ‬جلد‭ ‬نشریه

ایریکس‭/ ‬اجرای‭ ‬نشان‭ ‬و‭ ‬طرح‭ ‬پیشنهادی‭ ‬برای‭ ‬اوراق‭ ‬اداری

مهندسین‭ ‬مشاور‭ ‬کلوت‭ / ‬طراحی‭ ‬نشان‭ ‬و‭ ‬اوراق‭ ‬اداری

مهنسین‭ ‬مشاور‭ ‬کار‭ ‬کیا‭/ ‬طراحی‭ ‬نشان‭ ‬و‭ ‬اوراق‭ ‬اداری

مهندس‭ ‬مهرداد‭ ‬خلیلی‭ ‬فرد‭ / ‬طراحی‭ ‬نشان‭ ‬و‭ ‬اوراق‭ ‬اداری

دانشگاه‭ ‬هنر‭ ‬اسلو‭ / ‬طراحی‭ ‬کتابچه‭ ‬سالانه

دانشگاه‭ ‬هنر‭ ‬اسلو‭ / ‬طراحی‭ ‬دعوت‭ ‬نامه

لاتسلا‭ / ‬طراحی‭ ‬تبلیغ

12a‭ / ‬طراحی‭ ‬نشان

مجموعه‭ ‬ورزشی‭ ‬آبی‭ / ‬طرح‭ ‬پیشنهادی‭ ‬نشان

مرکز‭ ‬خلاقیت‭ ‬کودک‭ ‬ماندالا‭ / ‬عکاسی

مانیتوس‭/ ‬طراحی‭ ‬نشان

جواهری‭ ‬مرجان‭ / ‬طرح‭ ‬پیشنهادی‭ ‬نشان

مدرسه‭ ‬هنر‭ ‬مشرق‭ / ‬طراحی‭ ‬نشلن‭ ‬و‭ ‬هویت‭ ‬سازمانی

مهرناز‭ ‬استواری‭ / ‬طراحی‭ ‬تارنما

برنامه‭ ‬مولفان‭ ‬سینما‭ / ‬طراحی‭ ‬تیتراژ

نادر‭ ‬ریاحی‭ / ‬طراحی‭ ‬جلد‭ ‬کتاب‭ ‬درمجموع

نقشینه‭ ‬آرش‭ / ‬طراحی‭ ‬اوراق‭ ‬اداری

ماهنامه‭ ‬نسیم‭ / ‬طرح‭ ‬پیشنهادی‭ ‬برای‭ ‬جلد

انتشارات‭ ‬امید‭ ‬ایرانیان‭ / ‬طراحی‭ ‬جلد‭ ‬کتاب‭ ‬بزرگمهر،‭ ‬دیوان‭ ‬رهنما،‭ ‬لاهوت،‭ ‬رویاهای‭ ‬زنانه‭ ‬و‭ ‬والیان‭ ‬فارس

راهنمایی‭ ‬و‭ ‬رانندگی‭ / ‬طرح‭ ‬پیشنهادی‭ ‬برای‭ ‬بسته‭ ‬بندی

انتشارات‭ ‬همشهری‭ / ‬طراجلد‭ ‬کتاب‭  ‬روابط‭ ‬عمومی‭ ‬و‭ ‬درآمدی‭ ‬بر‭ ‬مطالعات‭ ‬ژورنالیسم

رضا‭ ‬پروتیین‭ / ‬طراحی‭ ‬نشان‭ ‬و‭ ‬سردر‭ ‬اصلی

مهنسین‭ ‬مشاور‭ ‬سابات‭ / ‬طراحی‭ ‬نشان‭ ‬و‭ ‬اوراق‭ ‬اداری

شرکت‭ ‬سبزاندیشان‭ / ‬طراحی‭ ‬بروشور‭ ‬محصولات‭ ‬و‭ ‬تقویم

سام‭ ‬اکسون‭ / ‬طرح‭ ‬پیشنهادی‭ ‬نشان

مبل‭ ‬افق‭ / ‬طراحی‭ ‬نشان‭ ‬آراد‭ ‬افق،‭ ‬جاجرود،‭ ‬کالا‭ ‬گستران،‭ ‬ماهد‭ ‬گستران،‭ ‬نیک‭ ‬گستران‭ ‬میلاد،‭ ‬افق‭ ‬پردیس،‭ ‬رازن،‭ ‬سرمد‭ ‬کالای‭ ‬آسیا

مهندس‭ ‬نوین‭ ‬تولایی‭ / ‬طراحی‭ ‬جلد‭ ‬کتاب‭ ‬شکل‭ ‬شهر‭ ‬منسجم

کیوان‭ ‬هنرمند‭ / ‬طرح‭ ‬پیشنهادی‭ ‬جلد‭ ‬لوح‭ ‬فشرده‭ ‬موسیقی‭ ‬طلسم

شرکت‭ ‬توسعه‭ ‬و‭ ‬نگهداری‭ ‬اماکن‭ ‬ورزشی‭ ‬کشور‭/ ‬طراحی‭ ‬کتابچه‭ ‬بناهای‭ ‬ساخته‭ ‬شده

برج‭ ‬تویوتا‭ / ‬طراحی‭ ‬نشان‭ ‬و‭ ‬اوراق‭ ‬اداری

مهندسین‭ ‬مشاور‭ ‬سورا‭ / ‬طراحی‭ ‬نشان‭ ‬و‭ ‬اوراق‭ ‬اداری

مدرسه‭ ‬تاتر‭ ‬تهران‭ / ‬طراحی‭ ‬نشان

تکتم‭ ‬دیزاین‭ / ‬طراحی‭ ‬نشان

مجتمع‭ ‬نور‭ / ‬طراحی‭ ‬نشان‭ ‬و‭ ‬اوراق‭ ‬اداری

رستوران‭ ‬ورزشی‭ / ‬طراحی‭ ‬نشان‭ ‬و‭ ‬بسته‭ ‬بندی

موسسه‭ ‬تحقیقات‭ ‬علوم‭ ‬محیطی‭ / ‬طراحی‭ ‬نشان‭ ‬و‭ ‬جلد‭ ‬نشریات

پیام‭ ‬پارسی‭ ‬نژاد‭ / ‬طراحی‭ ‬نشان

شرکت‭ ‬کابل‭ ‬عرب‭ / ‬طراحی‭ ‬نشان

مهندسین‭ ‬مشاور‭ ‬کارکیا‭ / ‬طراحی‭ ‬نشان‭ ‬و‭ ‬اوراق‭ ‬اداری

باران‭ ‬سبز‭ ‬نگاران‭ / ‬طراحی‭ ‬نشان

مجید‭ ‬محرابی‭ / ‬طراحی‭ ‬نشان‭ ‬و‭ ‬پوستر‭ ‬نمایشگاه

مهر‭ ‬پارسیان‭ / ‬طرح‭ ‬پیشنهادی‭ ‬نشان

شبکه‭ ‬تلویزیونی‭ ‬صبا‭ / ‬طرح‭ ‬پیشنهادی‭ ‬نشان‭ ‬و‭ ‬وله‭ ‬و‭ ‬تیتراژ‭ ‬برنامه‭ ‬ها

نشر‭ ‬آتیه‭ / ‬طرح‭ ‬نشان

لبنیات‭ ‬تهران‭ / ‬طراحی‭ ‬نشان‭ ‬و‭ ‬اوراق‭ ‬اداری

فروشگاه‭ ‬الیزه‭ / ‬طراحی‭ ‬نشان‭ ‬فارسی‭ ‬و‭ ‬لاتین‭ ‬و‭ ‬سردر‭ ‬فروشگاه

شرکت‭ ‬آلومینیوم‭ ‬آلما‭ / ‬طراحی‭ ‬نشان‭ ‬و‭ ‬کتابچه‭ ‬محصولات‭ ‬و‭ ‬اوراق‭ ‬اداری

طراحی‭ ‬نشان‭ ‬و‭ ‬هویت‭ ‬دیداری‭ ‬برند‭ ‬آیما

طراحی‭ ‬نشان‭ ‬و‭ ‬هویت‭ ‬دیداری‭ ‬برند‭ ‬سولو

طراحی‭ ‬نشان‭ ‬و‭ ‬هویت‭ ‬دیداری‭ ‬شرکت‭ ‬آدنیس

طراحی‭ ‬نشان‭ ‬و‭ ‬هویت‭ ‬دیداری‭ ‬شرکت‭ ‬مهرگان

طراحی‭ ‬نشان‭ ‬و‭ ‬هویت‭ ‬دیداری‭ ‬ماهان‭ ‬سنگ

طراحی‭ ‬وبسایت‭ ‬و‭ ‬هویت‭ ‬دیداری‭ ‬کارخانه‭ ‬سنگ‭ ‬مالکی

طراحی‭ ‬نشان‭ ‬و‭ ‬هویت‭ ‬دیداری‭ ‬شرکت‭ ‬خارادژ

طراحی‭ ‬گرافیک‭ ‬موضوعات‭ ‬تبلیغاتی‭ ‬شرکت‭ ‬پاش‌کار

طراحی‭ ‬گرافیک‭ ‬موضوعات‭ ‬تبلیغاتی‭ ‬شرکت‭ ‬میرسان

طراحی‭ ‬نشان‭ ‬و‭ ‬هویت‭ ‬دیداری‭ ‬شرکت‭ ‬آلباتروس‭ (‬عمان‭)‬

طراحی‭ ‬نشان‭ ‬و‭ ‬هویت‭ ‬دیداری‭ ‬شرکت‭ ‬میریادا‭ ‬سولوشنز‭ ‬افرا